Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ağlatma Bizi Çocuk…

Ağlatma Bizi Çocuk…

Karadeniz’in Yaşanabilir Tek Adası Onların Da Dikkatini Çekti…

Karadeniz’in Yaşanabilir Tek Adası Onların Da Dikkatini Çekti…

Düşler Vadisi İle Gururlandık…

Düşler Vadisi İle Gururlandık…

Galibiyetle Dönün…

Galibiyetle Dönün…

Öncü, Görevine Başladı…

Öncü, Görevine Başladı…

Sultan Abdülaziz Dönemi İle İlgili Bir Aneknot…
 • HüseyinÇAKICI
  • Hüseyin ÇAKICI
  • huseyin.cakici@goreleden.com
  • 1 Ekim 2018 - 21:54:16
 • 12

Sevgili dostlar bu yazımda 1928 yılında basılan ve Abdülaziz Nasıl hal edildi isimli kitaptan bir bölümü traskirip ederek biraz da yeni dile çevirerek sizlere sunuyorum.
Kitaptan olduğu gibi aktarıyorum.
-Abdülaziz in son zamanlarında gayrimüslim kız müslüman bir gençle evlenmek üzere ferace ve yaşmaklarını giyerek Selanik e gelir. O zaman Selanikteki ABD konsolosu LAZERİ isimli dindar bir Rustur. Lazeri bu kızı cebren hükümet dairesine kapatıp sonra da dağa kaldırır. Bu planlanmış bir tertiptir. Para ile tuttuğu yüzelli kişilik bir gurubu da Saatli Cami avlusuna gönderir. Durum müslümanlar tarafından da duyulur. Silahını kapıp palasını kuşananlar cami avlusuna akın etmişti. Bu ara Fransız ve Alman konsoloslar da bu kalabalık arasındadır. Beklenmedik bir sırada bir silah (piştov) patlar. Bu kargaşada Fıransız ve Alman konsoloslar ölürler. Durum Padişaha bildirilir. Ecnebi devletler Bab ı Ali’yi sıkıştırmaktadır. Fransa, Almanya, Avusturya ve İtalya devletleri Selanik limanına zırhlı gemiler göndermişler, selanik e asker çıkarmakla tehdit etmeye başlarlar. Selanik valisinin azlini istiyorlardı. Padişah ta harp gemileriyle üç tabur askeri Selanik e göndermişti. Sadrazam Mahmut Nedim Paşa bu hakikatleri padişaha nasıl söyleyebilirdi. Padişahın hoş bir tarafını bulup söylemek istiyordu. Abdülaziz Selanik valisi için Sadrazama ” Onu sen vali ettirmiştin hep böyle yapıyorsun bir kimse için önce meth ediyor sonra da iyi çıkmadı diyorsun, var yerine başka birini teklif et dedi.
Mahmut Nedim Paşa elindeki atlas kese içindeki bazı evrakları padişaha arz etmek istiyordu. Abdülaziz onlar nedir? orları Atıfa ver, ( Atıf bey serkatip- baş katiptir) gözden geçirip mühim olanları seçsin der.
Bak az daha aklımdan çıkacaktı konsolos katilleri anlaşıldı mı. Sen ne düşünüyorsun. Kısas lazımmı. Şimdi iki kefere için asılacaklar. Acırım ama müstehaklar. Varsın cezalarını görsünler.
Abdülaziz hışımla Mahmut Nedim yine ne var dedi. Bir hacet mi var çekinmeden söyle. Hem evrakları Atıf a neden teslim etmiyorsun. Sana Atıf a ver demedikmi. Padişahım evraklar içinde size kendimin takdim edeceği evraklar var. Abdülaziz sadrazamın ne demek istediğini anlayıvermişti. Mahmut Nedim Paşanın baş katipten çekinmesine gerek yoktu nasıl olsa bütün evraklar onun elinden geçiyordu. Demekki daha önemli zata mahsus evraklar vardı. Padişah Atıf bey e var git istirahat et dedi. Atıf bey dişlerini sıkarak yerden temennalar ederek geri çekilmişti. Mahmut Nedim paşa derin bir nefes aldı. Nasıl olsa padişahı kandıracaktı. Zaten çok dolu gelmişti. Muvaffak olursa kendi de kazanacaktı. Efendisini de memnun edecekti. Sadrazam bir kaç dakkika daha ayakta durdu. Abdülaziz neymiş bakalım göstereceğin evrak bir görelim diye homurdandı. Sadramın elleri titriyordu. Korkak ve yaşlı bir sesle konuşmaya başladı. Efendimiz sayenizde Duyun u Devlet işi yoluna konmaktadır. İngiliz bankaları ile Fransız bankerleri borç para vermeyi kabul ediyorlar dedi. Padişah nasıl ne kadar akçe veriyorlar dedi. Damgalı ve tafralı evrak üzerinden yürünecekse rızam yoktur dedi. Gün geçmeden karşıma çıkıp duruyorsun, anlamıyorum zorun nedir hizmetse böyle olmaz. Mahmut nedim Paşa Padrişahın kolay söz anlayıp dert dinlemeyeceğini biliyordu. Abdülaziz Han’ın hazine işleri ile alakası çoktu. Hünkara evrak ı nakdiye ihracından bahis etmek yağlı parayı elinden kaçırmak demekti. Padişah altın istiyordu. Ya da Bank ı Osmani çeklerine yatışıyordu. Banka çekleri tabi sağırca, sesli altıncıklar gibi değildi. Şevketlüm eğerçi tahvilat ihracı teklif olunuyor ama kamil teminat veriyorlar dedi. İngiltere ve fransalu bankalar kefil oluyorlar. Bu şartlar ile tahvilatın nakdi senedin farkı olur mu. Bilmem efendimiz ziyade muhatap olmak gerekdir. İyi söylüyorsun hangi bank kefil oluyor. Ecnebiler rağbet gösterirmi dersin. Miktar teminatlu tahfilat ihracanı teklif ediyorlar. Padişah, bana hesabını ver iyice tahkik ettin mi. Seninle görüşenler düzenbaz mahlukesi olmasınlar. Biliyorum bu durumlarda ehilsin ki emsalin bulunmaz. Anların şartlarını bir anlayalım. 1960 milyonluk Duyun u Umumiye devlet için teminatlı 125 milyonluk tahfilat ihrac tasavvurundadırlar. Talep ettikleri faiz on milyon için faiz çok aşırı idi. Ama ki yine ses çıkarmadık. Bu itimad ı Hümayuna mazhar dahi Nedim kulları için cihan değer olduğu ayrıca ictişar ederim. Durmayup dilbazlık edersin vereceğim faizin ne olduğunu bilmek isterim. Sen laf anlamazsın.
Beş yılda %5 ondan sıonraki her beher kesişte %6 istiyorlar. Hem bu defa Sevketlü efendimize ayrıca sadakat arz eylemek fırsatı bulduğuna fakir esip duruyor. Devletle anlaşıldığı takdirde Sultan abdülazize Bir milyonluk çek verilecekti. Mahmut Nedim Paşa titrek eli ile çeki(Senedi) Padişaha uzattı. O ana kadar kaşları çatık duran hünkarın bıyıkları titredi. Rengi tatlı pembe bir rek aldı. Abdülaziz han senedi koynuna soktu. Sadrazam; ama padişahim onlar da teminatlarına mukabil teminat istiyorlar. Efendimiz ne buyurur. Her sene altı milyon yirmibeşbin lira faiz olacak.İlk beş sene faiz otuzbir milyon lirayı geçecekti. Altıncı sene bu yekuna % 1 daha ilave olacaktı.-
Bu gidişle Osmanlı Hükümeti borç altından elbette kalkamazdı. Bankalarda yoktan yere ortaklarına bol kar dağıtacaktı. Koca ecnebiler padişaha bir milyon, sadrazama da ona yakın rüşvet teklif ediyorlardı. Mukabilinde işlerini yaptırmak istiyorlardı. Maksatları bir şirket iltizamı ile tesis etmekti. Şirket; Gümrük, Tuz, Tütün, ve yedi sekiz vilayetin AŞARINI otuz sene müddetle karşılık talep idiyordu. Padişah Mahmut Paşa ya nasıl iltifat edilmesindi.
Yukarıda 1928 son saat neşriyatında basılan eski yazı tarih kitabının ikinci cildininin 54. sayfasına kadar olan anlatımını yeni yazıya çevirerek sizlere sunmaya çalıştım. Bu ortamda Mithat Paşa, Ziya Paşa ve Namık Kemallerin öncülük ettiği hareket başlar. Deniz Kuvvetleri Dolmabahçe Sarayını kuşatır. Medrese öğrencileri saraya yürümeye başlar. Padişah Abdülaziz tahtan indirilerek yeğeni 5. murat padişah yapılır. Sultan Abdulaziz de Beşiktaş Feriye sarayına hapsedilir. Orada bileklerini keserek intihar eder. Üçbuçuk ay sonra 5. Murat hastalanarak yerine kardeşi 2. Abdülhamit Kanun u Esasi yi ilan etmesi koşuluyla padişahlığa getirilir. Kanun u Esasi ilan edilerek tarihimizde ilk Meşrduti Parlamenter sisteme böyle geçilir. 93. Harplerindeki mağlubiyetin sorumluluğunu meclis Padişaha yükleyince Padişah 2. Abdülhamit te 1878 de Meclisi fes ederek tekar tek adam rejimine döner.
Adı geçen kitaptaki Sadrazamla Padişah arasındaki ilişkiyi sizlere sunmak istedim. Yorumu sizlere bırakıyorum.
Emeğin en yüce değer olduğu Nemokrasinin kurum ve kuruluşları ile tam hpayata geçirildiği laik bir Türkiye dileği ile saygılar sunuyorum. 01.10.2018
Hüseyin ÇAKICI
Emekli Tarih Öğretmeni

 • Etiketler
 • Yorumla

 

 ANKET

Yeni web sitemizi nasıl buldunuz ?

BÖLGESEL AMATÖR LİG GRUP 3
O G B M P
1 . GÖRELESPOR 4 3 1 0 10
2 . Kelkit Hürriyet 4 3 1 0 10
3 . Iğdır Esesspor 4 3 0 1 9
4 . Arhavispor 4 3 0 1 9
5 . Tonya Doğanspor 4 2 1 1 7
6 . Araklı 1961 4 2 0 2 6
7 . Bulancak 1926 4 2 0 2 6
8 . S.Gençlerbirliği 4 2 0 2 6
9 . Yakutiyespor 4 1 2 1 5
10 . Bayburt Bld. 4 1 1 2 4
11 . Çayelispor 4 0 2 2 4
12 . Haçkaspor 4 0 2 2 2
13 . Kendirli Bld. 4 0 1 3 1
14 . Serhat Ardahan 4 0 0 4 0
Üye Girişi
 • Kullanıcı Adınız
 • Şifreniz